Onze doelstellingen

asfaltploeg

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra functioneert als thesaurier voor de bedrijfstak. Het fonds subsidieert activiteiten en projecten die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de sector.

Beleidsdoelstellingen van de sector

  • verbeteren van de beroepspraktijkvorming in bedrijven;
  • bevorderen van de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk;
  • stimuleren en ontwikkelen van om-, bij- en nascholing;
  • stimuleren en ontwikkelen van loopbaan- en certificeringstrajecten;
  • in stand houden van de landelijke mbo-vakopleiding voor de Infra;
  • verbeteren van arbeidsomstandigheden en veiligheid;
  • bevorderen van arbeidsgezondheid;
  • realiseren van arbeidsgerelateerd onderzoek;
  • verbeteren van de arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak;
  • uitvoeren van de collectieve ongevallenregelingen.