De regeling

3 bouwvakkers

De regelingsvoorwaarden en hoogte van de uitkeringen van de collectieve ongevallenregeling vindt u in het reglement, dat is vastgelegd in de cao BTER Bouw & Infra. U vindt hier de cao BTER Bouw & Infra 2021-2025

De cao BTER Bouw & Infra bestaat naast de cao Bouw & Infra 2024.