Lees ons jaarverslag 2022

vrouw en man aan de tekentafel

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds functioneert als thesaurier voor de bedrijfstak. Het fonds subsidieert activiteiten en projecten die binnen de doelstellingen van het fonds passen. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten.

Lees het jaarverslag 2022