Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Bouw & Infra (O&O-fonds) maakt deel uit van de cao BTER Bouw & Infra.

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds subsidieert activiteiten en projecten van derden in de sector Bouw & Infra die passen binnen de doelstellingen van het fonds.

Collectieve ongevallenregeling

Naast het verlenen van subsidies, financiert het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds ook de Collectieve ongevallenregeling Bouw & Infra. Deze regeling wordt uitgevoerd door Aon Risk Solutions.