De regeling

De regelingsvoorwaarden en hoogte van de uitkeringen van de collectieve ongevallenregeling vindt u in het reglement, dat is vastgelegd in de cao BTER Bouw & Infra 2016-2019. Deze is met één jaar ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2020. 

De cao BTER Bouw & Infra 2016-2019 bestaat naast de cao Bouw & Infra 2020.