Ongeval melden

Wat moet u doen na een ongeval?

U of uw werkgever meldt het ongeval aan Aon Risk Solutions. Dat kan door het sturen van een formulier waarin het ongeval wordt gemeld.

Dodelijke ongevallen moeten telefonisch gemeld worden door uw werkgever of uw nabestaande bij Aon Risk Solutions. Dat moet minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie gebeuren. Bel met Aon Risk Solutions, telefoon 010 448 78 21.

Voor meer informatie over de ongevallenregeling kunt u de cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouw & Infra raadplegen. En dan in het bijzonder hoofdstuk 2, onder III, Algemene voorwaarden van de ongevallenregeling.

Heeft u daarna toch nog vragen? Bel dan met Aon Risk Solutions, telefoon 010 448 78 21.

Meldingen stuurt u naar: 
Aon Risk Solutions 
Postbus 518 
3000 AM Rotterdam

Het schadeformulier moet binnen 3 maanden nadat het ongeval is voorgevallen worden ingestuurd.