Bestuur

Het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds bestaat uit vijf werkgevers- en vijf werknemersleden.

De vijf werkgeversleden zijn benoemd door Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven. Van de werknemersleden zijn er drie benoemd door FNV Bouwen & Wonen en twee door CNV Vakmensen.
Dhr. D.J. Verhoeven, voorzitter
Dhr. A.W.J. Borst
Dhr. J.H. Kets
Dhr. P.W.M. van Nieuwenhuizen
Dhr. E. Tierolf
Dhr. P.H. Roos, voorzitter (namens FNV Bouwen & Wonen)  
Dhr. R.J. van Gemert (namens FNV Bouwen & Wonen)  
Dhr. G. Lokhorst (namens CNV Vakmensen)  
Mw. S.H. ter Maat (namens FNV Bouwen & Wonen)  
Dhr. R. van Dijk (namens CNV Vakmensen)